02188836054 شنبه تا 4 شنبه 09:00 - 18:00
آموزش فرایند جدید ثبت نام کارت بازرگانی

آموزش فرایند جدید ثبت نام کارت بازرگانی

"انجام فرآیند تایید کارت بازرگانی از طریق سامانه اعتبارسنجی و تایید اعتبار"

از ابتدای مرداد ماه و بر اساس دستور العمل ابلاغی وزارت متبوع کلیه کارت های بازرگانی از سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تائید می شود. بر اساس این ابلاغیه ها، فرآیند صدور جدید بر روی سامانه کارت بازرگانی بسته شد و متقاضی برای درخواست صدور، به سامانه جامع تجارت مراجعه خواهد کرد. بعد از ثبت نام و استعلام و تایید سازمان صمت مربوطه پرونده بصورت سیستمی برای اتاق ارسال می‌گردد و در کارتابل کارشناس اتاق جهت بررسی قرار می‌گیرد. در ویدئو  زیر انجام فرآیند جدید، آموزش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو