02188836054 شنبه تا 4 شنبه 09:00 - 18:00
تعرفه کالا یا HS Code چیست؟

تعرفه کالا یا HS Code چیست؟

فهرست تعرفه های مجاز استفاده از تامین ارز <<حساب ارزی>> و <<از محل صادرات>>
فهرست 110 ردیف تعرفه

تعرفه کالا و کاربرد آن در واردات و ترخیص کالا:

(TARIFF) یا تعرفه معیاری برای شناسایی و مشخص نمودن جایگاه کالا میباشد که بصورت رقمی و یا عددی در ترخیص کالا استفاده می شود.

به میزان حقوق ورودی قابل پرداخت که برای واردات کالا مشخص می شود، تعرفه کالا می گویند.

در دوره های متفاوت بصورت سالانه و یا برخی شرایط در میانه سال مبنی بر روش و سیستم های اداری مانند وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت) یا سازمان بازرگانی سابق، آمار، حمل و نقل، بیمه و سایر ارگان های مربوطه تعرفه گمرکی تعیین و آماده استفاده می گردد.

کلمه تعرفه به چه معناست؟
این کلمه به دو صورت در ذهن افراد معنی می شود:

  1. معنی عامیانه:

این کلمه در بین برخی از تجار (صاحبان کالا) و ترخیص کاران به اشتباه به این صورت جا افتاده است:

تعرفه ی مواد اولیه و یا ماشین آلات خط تولید چقدر می باشد؟ در اینجا منظور سوال کننده ماخذ ورودی کالا می باشد که در مقابل شماره تعرفه در کتاب تعرفه گمرکی نوشته شده است که در جواب به ایشان می گویند 10 درصد.

  1. معنی حرفه ای یا خاص:

در این حالت منظور از تعرفه کالا یک ردیف یا شماره می باشد که در سیستم هماهنگ شده ی نمانکلاتور (HS)، مشخص شده است. کتاب مقررات صادرات و واردات که در کشور استفاده می شود و برای هر یک از کالاها ماخذ ورودی مشخصی تعیین گردیده است مبتنی بر نمانکلاتور ترجمه شده است.

برای مثال وارد کننده ماشین آلات ریسندگی از کارشناس ترخیص کالا گروه بازرگانی عظیمی می پرسد:

تعرفه این کالا چیست؟

در جواب کارشناس بازرگانی با اعلام شماره 8 رقمی تعرفه مربوط به کالای مذکور می گوید 84452000 با ماخذ ورودی 5درصدی.

در زمان خواندن شماره تعرفه کالا یک نکته قابل توجه می باشد.

برای خواندن تعرفه گمرکی باید به این نکته توجه کرد که ارقام این شماره از چپ به راست دو رقم دو رقم خوانده می شود.

برای مثال تعرفه کالای اشاره شده در بالا بدین صورت خوانده می شود:

هشتاد و چهار ، چهل و پنج ، بیست ، دو صفر.

این شماره هشت رقمی در سامانه (HS)  یا نمانکلاتور به این صورت طبقه بندی شده است که 4 رقم اول بین کشور های مشترک WTO و 4 رقم بعدی بر اساس فضای طبقه بندی کالاها در هر کشور متفاوت می باشد.

بدلیل اینکه 4 رقم اول کد تعرفه از سمت چپ بین کشورها مشترک است، بنابراین در مبادلات و مکاتبات تجاری برای شناسایی کالا می توان به خوبی از آن استفاده کرد.
دو رقم اول تعرفه مربوط به فصل مربوطه است. دو رقم دوم سر دسته را نشان می دهد و دو رقم سوم زیر دسته را نمایش می دهد، دو رقم آخر تقسیم بندی هر کشور بر اساس نیاز آن می باشد.c

تعرفه کالا | ترخیص کالا | بازرگانی | تعرفه گمرکی
برای اخبار روز بازرگانی به پیج اینستاگرام ما مراجعه کنید
TarkhisKala.AzimiTrading@

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو