02188836054 شنبه تا 4 شنبه 09:00 - 18:00

پیش بینی هزینه های اولیه ی واردات و ترخیص کالا که برای اطلاع از جزئیات هزینه های گمرکی و بازرگانی جهت بررسی بازرگان یا واردکننده توسط تیم ترخیص کار تهیه می گردد. واردات کنندگان و بازرگانان گرامی می توانند با استفاده از این خدمات از مشاوره 100% رایگان تیم تخصصی ما بهره مند شوند.

ترخیص کالا | ترخیصکار واردات و امور بازرگانی

بستن منو