02188836054 شنبه تا 4 شنبه 09:00 - 18:00

مقاله های تخصصی جهت آشنایی با امور گمرکی و بازرگانی. برای مشاهده ی مقاله به لینک ارائه شده وارد شوید.

لینک مشاهده ی مقاله

۱. واردات با ارز نیمایی.

۲. واردات با ارز آزاد یا به عبارتی ارز اشخاص (برات بدون تعهد).

۳. واردات در مقابل صادرات.

لینک مشاهده ی مقاله

جزئیات ابعاد انواع کانتینر

لینک مشاهده ی ویدیو

آموزش فرایند جدید ثبت نام کارت بازرگانی

بستن منو