02188836054 شنبه تا 4 شنبه 09:00 - 18:00

مقاله های تخصصی جهت آشنایی با امور گمرکی و بازرگانی. برای مشاهده ی مقاله به لینک ارائه شده وارد شوید.

لینک مشاهده ی مقاله

۱. واردات با ارز نیمایی.

۲. واردات با ارز آزاد یا به عبارتی ارز اشخاص (برات بدون تعهد).

۳. واردات در مقابل صادرات.

لینک مشاهده ی مقاله

جزئیات ابعاد انواع کانتینر

لینک مشاهده ی ویدیو

آموزش فرایند جدید ثبت نام کارت بازرگانی

لینک مشاهده ی مقاله

شبکه سوئیفت به زبان ساده به این شکل می باشد که شما بخواهید از فرودگاه یک کشور به فرودگاه کشور دیگر بروید.

لینک مشاهده ی مقاله

ثبت سفارش برای ترخیص کالا طبق مراحل و قوانین تجارت، از طریق مراجعی که قانون مشخص می کند انجام می شود.

لینک مشاهده ی مقاله

(TARIFF) یا تعرفه معیاری برای شناسایی و مشخص نمودن جایگاه کالا میباشد که بصورت رقمی و یا عددی در ترخیص کالا استفاده می شود.

بستن منو